Thông báo danh sách coi thi vào lớp 10- 2016-2017

Tháng Sáu 7, 2016 11:04 sáng

Đề nghị các trường thông báo đến tận giáo viên có tên trong Quyết định của SGD điều để sáng 7h sáng 09/9/2016 có mặt tại địa điểm thi.

Đao loát quyết định tại đây:QĐ coi thi tuyển sinh lớp 10.hè 2016