Danh sách Cán bộ Giáo Viên Trường THCS Minh Lạc – Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Tháng Mười 8, 2015 6:59 sáng
CƠ CẤU TỔ CHỨC, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
TRƯỜNG THCS MINH LẠC HUYỆN CẨM XUYÊN – HÀ TĨNH
Wedsite: http://thcsminhlac.camxuyen.edu.vn
Email: thcsminhlac@gmail.com
 —————————————————–
I –  BAN GIÁM HIỆU 
1 1. Võ  Kim Nghĩa
CV: Bí thư Chi Bộ – Hiệu Trưởng.
NS: 19-05-1978
Quê quán: Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh
Thường trú: Cẩm Lạc – CX – HT
TĐCM:  Đại Học Toán
Tel: 0971294 268
Mail:  vokimnghia@gmail.com

DSC07589-250x276
BTCB–Hiệu Trưởng
2 2. Chu Quang Vinh
CV: Phó Hiệu Trưởng
NS: 03-02-1978
Quê quán: Cẩm Hưng – CX – HT
Thường trú: Cẩm Trung – CX – HT
TĐCM: ĐHSP Ngoai Ngữ
Tel: 0978733309
Mail: quangvinhcx@gmail.com

40515502.000943

Phó Hiệu trưởng

3 3. Lê Tiến Hạnh
CV: Phó Hiệu Trưởng
NS: 02 -04-1960
Quê quán: Thạch  Mỹ – Thạch Hà – HT
Thường trú: Cẩm Lộc – Cẩm Xuyên  – HT
TĐCM: ĐHSP Địa Lý
Tel: 0982863095
Mail:  letienhanh@gmail.com

6

Phó Hiệu trưởng

II –  ĐỘI
4 1 . Định  Văn Chất
CV : Tổng phụ trách đội
NS: 10-06-1985
Quê quán: Đức Lâm – Đức Thọ – HT
Thường Trú: Đức Lâm – Đức Thọ – HT
Tel: 0979945985
Email: anhchat123@gmail.com

DSC02889

Tổng phụ trách đội

III/ TỔ TOÁN – LÝ – TIN
5 1. Hà Huy Hoàn
NS:12-07-1980
Quê quán: Cẩm Hưng– CX – HT
Thường trú: Cẩm Hưng – CX – HT
TĐCM: ĐHSP Toán – Lý
Tel: 0979605237
Mail:  Huyhoanha80@gmail.com

5

Tổ trưởng

6 2. Nguyễn Văn Trọng
NS: 01-10-1980
Quê quán: Hương Khê – Hà Tĩnh
Thường Trú: Nội trú Cẩm Minh – CX – HT
TĐCM: ĐHSP Toán – Lý
Tel:Mail:  ntrong1979@gmail.com

42446501.040003

Tổ Phó

7 3. Trương Ngọc Thắng
CV: Giáo Viên
NS: 25-10-1983
Quê quán: Cẩm Hà- Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Trung – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Toán
Tel: 0977 625 565 – 0904 769 103
Mail:  truongngocthang2510@gmail.com.vn
DSC07592
8 4. Nguyễn Đăng Hồng
CV: Giáo viênNS: 10- 04 -1983
Quê quán: Cẩm Minh – CX-HT
Thường trú: Cẩm Minh – Cẩm Xuyên –HT
TĐCM: ĐHSP Toán
Tel: 01687155571
Mail: thiendanp@gmail.com
 42446501.050005
9 5. Đậu Xuân Nghệ
CV: Giáo viên
NS; 04 – 03 -1979
Quê quán: Cẩm Hưng- Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Hưng – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Toán – Lý
Tel: 0986 731 424
Mail: dauxuannghe@gmail.com
7
10 6. Trương Ngọc Thành
CV: Giáo viên
SN: 20 – 12-  1978.
Quê quán: Cẩm Hà- Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Hà- Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Toán Tin.
Tel: 0985 092 669
Mail: thanhsan2012@gmail.com
DSC02903
11 8. Hồ Thị Hạnh.
CV: Giáo viên.
SN: 10 – 01 – 1974.
Quên quán: Cẩm Trung – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Trung- Cẩm Xuyên – HT
TĐCM:  ĐHSP Toán Tin.
Tel: 0166 271 2183
Mail: hohanh0110@gmail.com
DSC07572
12  9. Đậu Bình.
CV: Giáo viên.
SN: 11 – 08 – 1976.
Quê Quán: Cẩm Duệ – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Duệ – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Toán Lý
Tel: 0988 358 710
Mail: baodiem75@gmail.com
DSC02882
13  10. Trần Đình Anh
CV: Giáo viên.
SN: 09- 09 – 1978.
Quê quán: Cẩm Thịnh- Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Thịnh – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Toán  Lý.
Tel: 0912 313 001
Mail:dinhanh1978 @gmail.com
 DSC02904
14  11. Lê Ngọc Hà.
CV: Giáo viên.
SN: 16 – 04 – 1983
Quê quán: Cẩm Hưng – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Hưng – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Toán .
Tel:
Mail:
15  12. Võ Hữu Anh.
CV: Giáo viên.
SN: 05 – 04 – 1987.
Quê quán: Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: .ĐHSP Lý
Tel:0904 638 449Mail: anhtra2013@gmail.com
 DSC07586
 IV –  TỔ HÓA – SINH- THỂ – CÔNG NGHỆ
16  1. Lê Anh Kiên
CV: TTCM,
SN: 10 – 04 – 1983
Quê quán: Cẩm Thạch – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Thạch – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Hóa Sinh
Tel: 0985 490 883
Mail: lekienhoasinh@gmail.com
4

Tổ trưởng

17 2. Phạm Văn Nam
CV: Tổ phó
SN: 22 – 10 1977
Quê quán: TT Cẩm Xuyên
Thường trú: TT Cẩm Xuyên
TĐCM: ĐHSP Hóa sinh
Tel: 016280469669
Mail:
DSC03089

Tổ phó

18  3. Nguyễn Văn Dương
CV : Giáo ViênSN: 10 – 02 -1982
Quê quán: Cẩm Mỹ – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Mỹ – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: CĐSP sinh
Tel: 0979 026 606
Mail:
DSC02896
19  4. Lê Thị Hòa
CV: Giáo viên
SN: 10 – 02 – 1980
Quê Quán:Cẩm Lạc  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú:Cẩm Lạc  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Hóa Sinh
Tel: 0984 182 890
Mail: @gmail.com
IMG_20151203_082819
20  5. Nguyễn Đình Tuyển
CV: Giáo viên
SN: 19 -08- 1980
Quê quán: Cẩm Duệ – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Duệ  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Sinh Thể
Tel: 0915 959 244
Mail:
 40519506.001906
21  6. Nguyễn SỸ Long
CV: Giáo viên
SN: 07 – 02 – 1979
Quê quán: Cẩm Minh – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Minh – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP  Thể Dục
Tel: 0978 476 673
Mail:
 DSC02887
22 7. Nguyễn Xuân Nam
CV: Giáo viên
SN: 24-06-1981
Quê quán: Cẩm Sơn  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Sơn – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Sinh Thể
Tel: 0983 984 955
Mail:
 DSC02871
23 8. Nguyễn Văn Phương.
CV: Giáo viên.
SN: 06 -08 – 1983.
Quê quán: Can Lộc – Hà Tĩnh.
Thường trú: Nội trú Cẩm Minh.
TĐCM: ĐHSP Công Nghệ
Tel:
Mail:
42446501.070002
24 9. Hoàng Minh Hàn
CV: Giáo viên.
SN: 18 -04 1982.
Quê Quán: TX Hồng Lĩnh
Thường trú: Cẩm Minh – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Sinh Thể
Tel: 0977 846 183
Mail:
42446501.050004
 V – TỔ VĂN – SỦ – ĐỊA
25 1.     Thiều  Đăng Đào
CV: Giáo viên.NS: 15 – 10 – 1982
Quê quán: Cẩm Sơn  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Sơn  – Cẩm Xuyên – HT.
TĐCM: CĐSP Văn – GDCD.
Tel: 0942  166 299
Mail: nhungbaonhi@gmail.com

11

Tổ trưởng

26 2. Dương Văn Tính
CV: Tổ phóSN: 067 – 06 – 1980
Quê quán: Cẩm Minh  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Thịnh  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Văn
Tel: 0979 092 31
Mail: duongtinhcm@gmail.com

2

Tổ phó

27  3. Nguyễn Thị Phương
CV: Giáo Viên.
SN: 12 – 03 – 1979
Quê quán: Cẩm Sơn  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Trung  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Văn
Tel: 0968 288 618
Mail: maiphuonggv79@gmail.com

DSC06661 - Copy

Tổ Phó

28  4. Nguyễn Thị  Khánh Hà.
CV: Giáo ViênSN: 17 – 03 – 1976.
TĐCM: ĐHSP Văn Sử
Tel: 0967 047 892
Mail:
 DSC02885
29  5. Lê Thị Minh Ngọc.
CV: Giáo viên.
SN: 08 – 03 – 1976.Quê quán: Sơn Thịnh- Hương Sơn–HT
Thường trú: Cẩm Trung  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Văn.
Tel: 0979 799 274
Mail: ngocct76@gmail.com
 DSC06459
30  7. Trần Xuân Hùng.
CV: Giáo viên.
SN: 23 – 08 – 1980.Quê quán: Nghi Xuân – Hà Tĩnh
Thường trú: Nghi Xuân  – HT
TĐCM: ĐHSP Địa Lý
Tel: 0984 616 431
Mail: hunganh7980@gmail.com
 8
31  9. Đoàn Hải Dương.
CV: Giáo viên.
SN: 20 – 03 -1982.
Quê quán: Cẩm Sơn  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Sơn  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Địa Lý.
Tel: 0972 160 346Mail:
DSC02879
32  10. Nguyễn Thái sơn.
CV: Giáo viên.
SN : 21 – 08 – 1976.
Quê quán: Nghi Xuân – Hà Tĩnh
Thường trú: Cẩm Trung  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Văn.
Tel: 0977 938 776
Mail: thaison76@gmail.com
40515501.000911
33  11. Võ Kim Đồng.
CV: Giáo viên.
SN: 10 – 02 – 1982.
Quê quán: Cẩm Lạc  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm Lạc  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Văn.
Tel: 0974 959 497
Mail: anhdong81@gmail.com
FullSizeRender
34  12. Trần Thị  Hạnh.
CV: Giáo viên.
SN: 14-09-1978.
TĐCM: ĐHSP Văn GDCD.
Tel: 0946 792 350
Mail:
DSC07582
35 13. Lê Thị Thu.
CV: Giáo viên.
SN : 05 – 07 -1981.
Quê quán:  Cẩm Thịnh – Cẩm Xuyên  – Hà Tĩnh
Thường trú: Cẩm Hà –  Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Văn.
Tel:
Mail: @gmail.com
DSC02899
VI –  TỔ  ANh –ÂM NHẠC – MỸ THẬT
36 1 . Nguyễn Đình Minh
SN: 24 – 07 – 1979.
Quê quán: Cẩm  Hưng  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm  Hưng  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP  Anh Văn
Tel: 0169 562 3245
Mail: dinhminhcsml22@gmail.com
Nguyễn Đình MinhTổ trưởng
37 2 . Nguyễn Thị T hanh  Thu
CV: Giáo viên.
SN: 09- 09  – 1979.
Quê quán:  Thị Trấn  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Thị tr ấn Cẩm  Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP  Ngoại Ngữ
Tel:  0974 117 179
Mail: thumeo79@gmail.com
DSC02870

Tổ Phó

38 3 . Lê Thị Thư.
CV: Giáo viên.
SN: 15 – 06 -1982.
Quê quán:  Thanh  Hóa
Thường trú:  Cẩm Lộc –  Cẩm  Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP MT – Nhạc
Tel: 0975 235 457Mail:
 DSC07583
39 4 . Nguyễn  Thị Long.
SN: 28 05 – 1985.
Quê quán:  Hưng Nguyên – Nghệ An
Thường trú: Nội Trú  Cẩm  Xuyên – HT
TĐCM: ĐHSP Tiếng Anh
Tel: 0977 424 306
Mail: longmeo1985@gmail.com
DSC02884
40 5 .  Nguyễn Thị  Hồng.
SN: 03 – 02 -1977.
Quê quán: Cẩm  Sơn  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm  Sơn  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: CĐSP Tiếng Anh
Tel: 0943 243 360
Mail: hongcap2sonha@gmail.com
 DSC02878
41 6.  Lê Thị Phương Anh.
CV: Giáo viên.
SN: 27 – 12 – 1976.
Quê quán: Thành Phố  Hà Tĩnh
Thường trú:  Thành  Phố Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Mĩ Thuật
Tel: 0988 746 488
Mail:
IMG_3849
42 7.  Bùi Thị An.
CV: Giáo viên.
SN: 15 – 07 1974.
Quê quán:Thị Trấn Cẩm  Xuyên– HT
Thường trú:Thị TrấnCẩm Xuyên–HT
TĐCM: ĐHSP Tiếng Anh
Tel: 0982 066 404
Mail: anbuicxht@gmail.com
 
43 8.      Phan Hiếu Ttrung.
CV: Giáo viên.
SN: 128 – 10 1984.
Quê quán: Nghi Xuân  – HT
Thường trú: Nghi Xuân  – HT.TĐCM: ĐHSP  Mỹ Thuật
Tel: 01646 395 957
Mail: phanhieutrung84@gmail.com
42446501.050003
V –  TỔ HÀNH CHÍNH.
44 1.      Đậu  Thị Xuân.
CV: Tổ trưởng. Hành Chính
SN: 10 – 07 – 1986.
Quê quán: Cẩm  Lạc-Cẩm Xuyên–HT
Thường trú:Cẩm Lạc-Cẩm Xuyên– HT
TĐCM: TC Văn Thư.
Tel: 0976 775 054
Mail: thanhxuancm2009@gmail.com
DSC07573Tổ trưởng
45 2.      Nguyễn Thị Liễu.
CV:  Thư viện
SN: 30 – 10 – 1988.
Quê quán: Cẩm  Hưng – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm  Trung  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: CĐ Thư viện
Tel: 0947 122 980
Mail: @gmail.com
DSC07575
46 3.      Trần Thị Anh.
CV: Kế toán.
SN: 18 – 06 – 1986.
Quê quán: Cẩm  Lạc  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm  Lạc  – Cẩm Xuyên – HT
TĐCM: ĐH Kế toán.
Tel: 01252564476
Mail: @gmail.com
DSC06466
47 5.      Tr.ần Thị Thiết
CV: NV Thư viện.
SN: 02 – 01 – 1981
TĐCM: CĐ Thư viện
Quê quán: Cẩm  Minh – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm  Minh  – Cẩm Xuyên – HT
Tel: 0946 791 692
Mail: thithiet0201@gmail.com
 DSC02910
 IX/ BẢO VỆ.
48
  1. Lê Văn Câu.

CV: Bảo vệ.

SN:12 – 05 – 1959

Quê quán: Cẩm  Lạc  – Cẩm Xuyên – HT
Thường trú: Cẩm  Lạc  – Cẩm Xuyên – HT
Tel: 0979 355 011