Trường THCS Minh Lạc chào mừng đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2015-2016

Tháng Năm 17, 2016 9:29 chiều

CHÀO MỪNG ĐOÀN KIỂM TRA

CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA UBND TỈNH HÀ TĨNH VỀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG THCS MINH LẠC

Cẩm Lạc, ngày 18 tháng 05 năm 2016

Dưới đây là hình ảnh làm việc của Đoàn kiểm tra:​

img_1732

img_1750

img_1748

img_1734

img_1752