KÍ ỨC MĂNGĐEN

KÍ ỨC  MĂNGĐEN Một ngày cuối năm 2003 tôi vừa mừng vừa lo, mừng là vì được nhận quyết định làm giáo viên,lo là không biết công tác ở đâu và như thế nào.cầm quết định trên tay do…
ANH

Góc thư giãn

Câu chuyện vui và suy ngẫm : “3×8=23 và bài học dạy làm nguời của Khổng Tử“ Hãy xem và tải về tại đây:    

Đáp án Bài thi tìm hiểu về Nguyễn Du

GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU VÀ TÁC PHẨM TRUYỆN KIỀU” 1. Nêu những nét chính về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du. Các yếu tố quê hương, gia…