1-150x150

TÀI LIỆU CASIÔ

30 de-casio-cap-tinh-09-10 Dai so CASIO 9 DE THI CASIO TOAN 9 HA TINH (2014-2015) CHUYEN DE BD GIAI TOAN CASIO

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong Truyện Kiều

Ngôn ngữ nhân vật trong Truyện Kiều Ra đời vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, Truyện Kiều đã cố gắng vươn lên rất nhiều trên truyền thống chung của truyện thơ lúc bấy giờ. Nhưng sự vươn lên ấy không cắt…